KONKURS za upis studenata u prvu godinu PRVOG i DRUGOG ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godin…

  IZVOD IZ KONKURSA           Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10,104/11, 84/12,108/13 i 44/15 i 90/16) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj:...

Opširnije...

Prijemni ispit 2017

Prijemni ispit za upis u prvu godinu sva tri ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu biće održan 26.6.2017. godine sa početkom u 9 časova. Prijavlјivanje kandidata...

Opširnije...