Upražnjena mjesta nakon prvog upisnog roka i termini prijave za drugi upisni rok za akademsku 2018/1…

UPRAŽNJENA MJESTA  UPRAŽNJENA MJESTA ZA PRVI CIKLUS STUDIJA – DRUGI UPISNI ROK Organiazciona jedinica Napomena I ciklus Budžet Sufin. Samo.fin Str drž. Vanredni Ukupno PRAVNI FAKULTET PALE Pale 0 40 10 0 10 117 Bijeljina 0 37 10 0 10 UPRAŽNJENA MJESTA ZA DRUGI CIKLUS STUDIJA – DRUGI UPISNI ROK Organizaciona jedinica Studijski program Napomena Smjer Budžet Sufinansi. Samofi nansiranje Strani držav Vanre dni Ukupno red/van Pravni fakultet Pale www.pravnifis.com/rs Pravo Odjeljenje Pale Javno pravo - 6 - - 2 60 Građansko pravo- privrednopravni modul - 6 -   2 Građanskopravo–...

Opširnije...

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom …

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO, sa sjedištem u Palama, dana 2.7.2018. godine REDOVNI STUDIJ RB Prezime, ime (ime roditelјa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi...

Opširnije...