• 1
  • 2
Prev Next

Radislav Lale odbranio doktorsku disertaciju

Radislav Lale odbranio doktorsku disertaciju

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama, dana 04.03.2016. godine sa početkom u 12,00 časova, održana je odbrana doktorske disertacije kandidata mr Radislava Lale pod nazivom ''Osiguranje...

Danijela Čečar odbranila završni master rad

Danijela Čečar odbranila završni master rad

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, u utorak 02. februara 2016. godine sa početkom u 10.30 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Danijele...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Danijele Čečar

O B A V J E Š T E NЈ E Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Danijele Čečar, dipl. pravnika pod nazivom ''Značaj i vrste dostavlјanja u upravnom postupku'' za...

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Radislava Lale

Na osnovu člana 42. Pravilnika studiranja na postdiplomskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – prečišćeni tekst (doktorat – prijava, ocjena i odbrana doktorske disertacije), Fakultet  i z d...

Ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestra za studente I (prvog) ciklusa studija

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET P A L E O B A V J E Š T E NЈ E Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa studija koji su upisani u školskoj 2015/2016...

Obavještenje o predatom završnom master radu kandidata Danijele Čečar

O B A V J E Š T E NЈ E   Obavještava se javnost da je kandidat Danijela Čečar, dipl. pravnik dana 21.01.2016. godine predala Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom...

Rješenje disciplinske komisije

    UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET PALE Ul. Alekse Šantića br. 3 Telefon +387 57 226 609       Faks +387 57 226 892        Broj: 2339/15        Datum, 27.11.2015. godine         Na osnovu čl. 12 Pravilnika o disciplinskom...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga Borovčanina

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga Borovčanina

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Palama, u srijedu 25. novembra 2015. godine sa početkom u 12.00 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Olivija Zimonje

Javna odbrana magistarske teze kandidata Olivija Zimonje

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Palama, u utorak 24. novembra 2015. godine sa početkom u 13.30 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidatа Olivija Zimonje pod...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Olivija Zimonje

O B A V J E Š T E NЈ E Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Olivija Zimonje pod nazivom ''Komparativna analiza inkriminacija o zloupotrebi opojnih droga u Bosni...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga Borovčanina

O B A V J E Š T E NЈ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga Borovčanina, dipl. pravnika pod nazivom ''Oblici ispolјavanja korupcije – etiološka i fenomenološka...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miša Krstovića

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miša Krstovića

U odjelјenju Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Bijelјini, u petak 30. октобра 2015. godine sa početkom u 14.30 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidatа Мiša Krstovića...