• 1
  • 2
Prev Next

Javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Slađane Jović

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Slađane Jović, dipl. pravnika pod nazivom ''Evropske integracije i pravni položaj Bosne i...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Želјka Ratkovića

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Želјko Ratković dana 23.03.2015. godine predao Pravnom fakultetu - Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu...

Javna odbrana doktorske disertacije mr Aleksandre Vuković

Javna odbrana doktorske disertacije mr Aleksandre Vuković

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama, dana 20.03.2015. godine sa početkom u 18.00 časova, održana je javna odbrana doktorske disertacije mr Aleksandre Vuković pod nazivom ''Antidiskriminacijsko...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Predraga Popovića

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Predrag Popović dana 20.03.2015. godine predao Pravnom fakultetu - Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Jelene Sarafijan

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Jelene Sarafijan, dipl. pravnika pod nazivom ''Normativni okvir i ostvarivanje načela podjele vlasti...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Slađane Jović

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Slađana Jović, dipl pravnik dana 16.03.2015. godine predala Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom...

Obavještenje o predatom završnom-master radu kandidatkinje Jelene Sarafijan

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Jelena Sarafijan, dipl. pravnik dana 13.03.2015. godine predala Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom...

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Dragane Simanić

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Dragane Simanić

    U Odjelјenju Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Bijelјini, dana 21. februara 2015. godine, sa početkom u 12.00 časova, održana je odbrana magistarskog rada kandidatkinje Dragane Simanić pod nazivom „Jemstvo...

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Aleksandre Vuković

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Aleksandre Vuković pod nazivom ''Antidiskriminacijsko radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini'' za petak 20.03.2015...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Dragane Simanić

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Dragane Simanić, dipl. pravnika pod nazivom ''Jemstvo kao sredstvo obezbjeđenja ugovora o kreditu...

Odluka o usvajanju pravila o postupku rangiranja studenata

Odluka o usvajanju pravila o postupku rangiranja studenata

  Pravila o postupku rangiranja studenata koji sufinansiraju troškove studiranja za prelazak u status studenata čije se studije finansiraju na teret budžeta Republike Srpske možete skinuti OVDJE.

Obavještenje o predatoj doktorskoj disertaciji kandidata Aleksandre Vuković

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je mr Aleksandra Vuković dana 27.01.2015. godine predala Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu doktorsku...