• 1
  • 2
Prev Next

Javna odbrana magistarske teze kandidata Predraga Popovića

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Predraga Popovića pod nazivom ''Krivično djelo teške krađe u krivičnom pravu Republike Srpske...

Obavještenje o boravku studenata stranih državljana

Shodno odredbama Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH" br. 36/08 i 87/12) strani državljani, koji se obrazuju na obrazovnim institucijama u BiH, dužni su regulisati...

Javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Jelene Sarafijan

Javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Jelene Sarafijan

U odjelјenju Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Bijelјini, u petak 27.03.2015. godine sa početkom u 13.00 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Jelene Sarafijan pod...

Javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Slađane Jović

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Palama, u petak 03.04.2015. godine sa početkom u 10.00 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Slađane Jović pod nazivom...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Želјka Ratkovića

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Želјka Ratkovića pod nazivom ''Krivični postupak prema malolјetnicima u Republici Srpskoj'' za utorak...

Javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Slađane Jović

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Slađane Jović, dipl. pravnika pod nazivom ''Evropske integracije i pravni položaj Bosne i...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Želјka Ratkovića

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Želјko Ratković dana 23.03.2015. godine predao Pravnom fakultetu - Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu...

Javna odbrana doktorske disertacije mr Aleksandre Vuković

Javna odbrana doktorske disertacije mr Aleksandre Vuković

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama, dana 20.03.2015. godine sa početkom u 18.00 časova, održana je javna odbrana doktorske disertacije mr Aleksandre Vuković pod nazivom ''Antidiskriminacijsko...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Predraga Popovića

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Predrag Popović dana 20.03.2015. godine predao Pravnom fakultetu - Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Jelene Sarafijan

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Jelene Sarafijan, dipl. pravnika pod nazivom ''Normativni okvir i ostvarivanje načela podjele vlasti...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Slađane Jović

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Slađana Jović, dipl pravnik dana 16.03.2015. godine predala Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom...

Obavještenje o predatom završnom-master radu kandidatkinje Jelene Sarafijan

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Jelena Sarafijan, dipl. pravnik dana 13.03.2015. godine predala Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom...