Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. god…

    IZVOD IZ KONKURSA         Na osnovu člana 5 i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10,104/11, 84/12,108/13, 44/15 90/16 i 31/18),Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1068/18 od...

Opširnije...

Javna odbrana magistarske teze kandidata: Jelenka Motike

U utorak, 17.04.2018. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama,sa početkom u 13.00 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidata Jelenka Motike pod nazivom ''Izvršenje...

Opširnije...