• 1
  • 2
Prev Next

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Aleksandre Vuković

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Aleksandre Vuković pod nazivom ''Antidiskriminacijsko radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini'' za petak 20.03.2015...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Dragane Simanić

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Dragane Simanić, dipl. pravnika pod nazivom ''Jemstvo kao sredstvo obezbjeđenja ugovora o kreditu...

Odluka o usvajanju pravila o postupku rangiranja studenata

Odluka o usvajanju pravila o postupku rangiranja studenata

  Pravila o postupku rangiranja studenata koji sufinansiraju troškove studiranja za prelazak u status studenata čije se studije finansiraju na teret budžeta Republike Srpske možete skinuti OVDJE.

Obavještenje o predatoj doktorskoj disertaciji kandidata Aleksandre Vuković

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je mr Aleksandra Vuković dana 27.01.2015. godine predala Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu doktorsku...

Javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Cvijete Sekulić

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Cvijete Sekulić, dipl. pravnika pod nazivom ''Kupoprodajni ugovor kao notarski obrađena isprava'' za...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Gorane Lejić

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Gorane Lejić, dipl. pravnika pod nazivom ''Zelenaški ugovor'' za utorak 18.11.2014. godine u...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Vere Kalajdžić

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Vere Kalajdžić, dipl. pravnika pod nazivom ''Uloga međunarodnih organizacija u zaštiti lјudskih prava...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Aleksandra Bogojevića

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Aleksandra Bogojevića, dipl. pravnika pod nazivom ''Kontrola koncentracija privrednih društava'' za utorak 02.12.2014...

Obavještenje o predatom završnom master radu kandidata Gorane Lejić

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET PALE   O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Gorana Lejić, dipl. pravnik dana 05.11.2014. godine predala Pravnom fakultetu...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Nataše Slagalo

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Nataše Slagalo, dipl. pravnika pod nazivom ''Javne isprave kao dokazno sredstvo'' za...

Promocija Zbornika radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“ na Beogradskom sajmu knjiga.

Promocija Zbornika radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“ na Beogradskom sajmu knjiga.

Na Beogradskom sajmu knjiga predstavljen je Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Vladavina prava i pravna država u regionu“, održanog na Pravnom fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u oktobru 2013...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Aleksandara Bogojevića

O B A V J E Š T E NЈ E   Obavještava se javnost da je kandidat Aleksandar Bogojević, dipl pravnik dana 27.10.2014. godine predao Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom...