• 1
  • 2
Prev Next

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga Borovčanina

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga Borovčanina

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Palama, u srijedu 25. novembra 2015. godine sa početkom u 12.00 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Olivija Zimonje

Javna odbrana magistarske teze kandidata Olivija Zimonje

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Palama, u utorak 24. novembra 2015. godine sa početkom u 13.30 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidatа Olivija Zimonje pod...

Treći upisni rok za studente II ciklusa studija

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET PALE                                        P A L E O B A...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Olivija Zimonje

O B A V J E Š T E NЈ E Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Olivija Zimonje pod nazivom ''Komparativna analiza inkriminacija o zloupotrebi opojnih droga u Bosni...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga Borovčanina

O B A V J E Š T E NЈ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Miodraga Borovčanina, dipl. pravnika pod nazivom ''Oblici ispolјavanja korupcije – etiološka i fenomenološka...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miša Krstovića

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miša Krstovića

U odjelјenju Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Bijelјini, u petak 30. октобра 2015. godine sa početkom u 14.30 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidatа Мiša Krstovića...

Rang lista kandidata za upis na II (drugi) ciklus - master studija na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu - drugi upisni rok

RANG LISTA Kandidata za upis na II (drugi) ciklus – master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjelјenje van sjedišta Bijelјina, drugi upisni rok, dana 27.10.2015. godine REDOVNI STUDIJ RB PREZIME (očevo ime)...

Obavještenje o predatom završnom master radu kandidata Miodraga Borovčanina

O B A V J E Š T E NJ E    Obavještava se javnost da je kandidat Miodrag Borovčanin, dipl. pravnik dana 26.10.2015. godine predao Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađen...

Drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET PALE P A L E O B A V J E Š T E NЈ E   Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovaće drugi upisni rok za upis studenata...

Predavanje sudije Frenka Labude

PREDAVANJE SUDIJE IZ SAD U srijedu, 21. oktobra, na Pravnom fakultetu u Palama će, s početkom u 17 časova, biti održano predavanje sudije Frenka Labude iz SAD, na temu...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Olivija Zimonje

  O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Olivije Zimonja dana 13.10.2015. godine predao Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu magistarsku tezu...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Miša Krstovića

O B A V J E Š T E NЈ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Miša Krstovića, dipl. pravnika pod nazivom ''Pravo djeteta na zdravlјe'' za petak 30.10.2015...