• 1
  • 2
Prev Next

Upražnjena mjesta nakon prvog upisnog roka za akademsku 2015/16 godinu i termini prijave za drugi upisni rok prvog ciklusa studija

Upražnjena mjesta nakon prvog upisnog roka za akademsku 2015/16 godinu i termini prijave za drugi upisni rok prvog ciklusa studija   Red. br. PRAVNI FAKULTET SLOBODNA  MJESTA budžet samofinansiranje vanredni st. državlјani UKUPNO 1. Bijelјina 0 66 10   76 2.  Pale 0 50 10 4 64 3.  Srebrenica 9 20 5   34 Pravo prijave na konkurs, u okviru upražnjenih...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/16 na javnim visokoškolskim ustanovama

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-894/15 od 06. 05. 2015...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Aleksandra Bozala

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Aleksandar Bozalo dana 10.07.2015. godine predao Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu magistarsku tezu pod nazivom ''Zaštita...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Tijane Baćović

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Tijane Baćović pod nazivom ''Ugovor o poklonu u prave Republike Srpske'' za subotu...

Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO, sa sjedištem u Palama, dana 29.06.2015. godine   REDOVNI STUDIJ RB. Prezime, ime (ime roditelja) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif. UKUPNO 1 2 3 4 5 6 1 Ponjarac (Brane) Brankica 152 50.00 50 100.00 2 Škipina...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidatkinje Tijane Baćović

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Tijana Baćović dana 17.06.2015. godine predala Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu magistarsku tezu...

Obavještenje o predatoj doktorskoj disertaciji kandidata mr Aleksandara Božića

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je mr Aleksandar Božić dana 17.06.2015. godine predao Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu doktorsku...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

IZVOD IZ KONKURSA             Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10,104/11, 84/12i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-894/15od 06.05.2015. godine...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Predraga Popovića

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Predraga Popovića pod nazivom ''Krivično djelo teške krađe u krivičnom pravu Republike Srpske...

Obavještenje o boravku studenata stranih državljana

Shodno odredbama Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH" br. 36/08 i 87/12) strani državljani, koji se obrazuju na obrazovnim institucijama u BiH, dužni su regulisati...

Javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Jelene Sarafijan

Javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Jelene Sarafijan

U odjelјenju Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Bijelјini, u petak 27.03.2015. godine sa početkom u 13.00 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Jelene Sarafijan pod...

Javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Slađane Jović

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Palama, u petak 03.04.2015. godine sa početkom u 10.00 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Slađane Jović pod nazivom...