• 1
  • 2
Prev Next

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija akademske 2014/2015. godine - treći upisni rok

Na osnovu odluke Nastavno – naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 2595/14 od 20.11.2014. godine, Pravni fakultet  Univerziteta  u Istočnom Sarajevu  r a s p i s...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Dragane Simanić

   O B A V J E Š T E NЈ E   Obavještava se javnost da je kandidat Dragana Simanić, dipl pravnik dana 08.12.2014. godine predala Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom...

Javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Cvijete Sekulić

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Cvijete Sekulić, dipl. pravnika pod nazivom ''Kupoprodajni ugovor kao notarski obrađena isprava'' za...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Gorane Lejić

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Gorane Lejić, dipl. pravnika pod nazivom ''Zelenaški ugovor'' za utorak 18.11.2014. godine u...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Vere Kalajdžić

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Vere Kalajdžić, dipl. pravnika pod nazivom ''Uloga međunarodnih organizacija u zaštiti lјudskih prava...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Aleksandra Bogojevića

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Aleksandra Bogojevića, dipl. pravnika pod nazivom ''Kontrola koncentracija privrednih društava'' za utorak 02.12.2014...

Obavještenje o predatom završnom master radu kandidata Gorane Lejić

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET PALE   O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Gorana Lejić, dipl. pravnik dana 05.11.2014. godine predala Pravnom fakultetu...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Nataše Slagalo

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Nataše Slagalo, dipl. pravnika pod nazivom ''Javne isprave kao dokazno sredstvo'' za...

Promocija Zbornika radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“ na Beogradskom sajmu knjiga.

Promocija Zbornika radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“ na Beogradskom sajmu knjiga.

Na Beogradskom sajmu knjiga predstavljen je Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Vladavina prava i pravna država u regionu“, održanog na Pravnom fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u oktobru 2013...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Aleksandara Bogojevića

O B A V J E Š T E NЈ E   Obavještava se javnost da je kandidat Aleksandar Bogojević, dipl pravnik dana 27.10.2014. godine predao Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom...

Obavještenje o planiranju održavanja promocije-dodjele diploma magistrima pravnih nauka i magistrima prava

O B A V J E Š T E NJ E      Obavještavamo Vas da Pravni fakultet-Pale planira održavanje promocije-dodjele diploma magistrima pravnih nauka i magistrima prava za dan 31.10. 2014. godine...

Obavještenje o planiranju održavanja promocije-dodjele diploma o završenim osnovnim studijama

O B A V J E Š T E NJ E      Obavještavamo Vas da Pravni fakultet-Pale planira održavanje promocije-dodjele diploma o završenim osnovnim studijama za dan 31.10. 2014.godine.        Potrebno je da...