Oglasna tabla

Nastava iz predmeta: Pravno normiranje

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                    
P A L E

Bijelјina

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti III godine da će se NASTAVA

iz predmeta

PRAVNO NORMIRANJE

održati

dana 14.12.2017. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 23.12.2017. godine od 09.30 – 14.30 časova

umjesto 18. i 22.12.2017. godine kako je ranije bilo zakazano

zbog obaveze predmetnog nastavnika odazivanja susdskom pozivu

i

učešća na naučnom skupu u Banja Luci

Pale, 07.12.2017. godine                                     

PRODEKAN ZA NASTAVU

                                                                                                           Doc. dr Radislav Lale

Štampa