Oglasna tabla

Terminski raspored polaganja ispita iz predmeta:Metodologija prava sa osnovama metodologije naučno -istraživačkog rada - master studij

TERMINSKI RASPORED ISPITA

Ciklus studija:II ciklus

METODOLOGIJA PRAVA SA OSNOVAMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

14.07.2018. u 13.30 sati
1. Stevan Bobić

Štampa