Nastavno osoblje

SPISAK NASTAVNOG OSOBLJA NA PRAVNOM FAKULTETU

U RADNOM ODNOSU SA PUNIM RADNIM VREMENOM

 

(za podatke o nastavniku ili saradniku odaberite ime)

 

 1. Prof. dr Stanka Stjepanović
 2. Prof. dr Ranka Račić
 3. Prof. dr Dijana Marković-Bajalović
 4. Prof. dr Radomir V. Lukić
 5. Prof. dr Goran Marković
 6. Doc. dr Mladenka Govedarica
 7. Doc. dr Dimitrije Ćeranić
 8. Doc. dr Milica Panić
 9. Doc. dr Radislav Lale
 10. Doc. dr Sanja Savić
 11. Doc. dr Svjetlana Ivanović
 12. Nastavnik stranog jezika mr Ninoslava Radić
 13. Viši asistent mr Igor Petković
 14. Viši asistent Sanja Golijanin, mr
 15. Viši asistent mr Dragana Damjanović
 16. Viši asistent mr Mirjana Pupić
 17. Viši asistent Đorđe Marilović, mr
 18. Viši asistent Sanja Kreštalica, mr
 19. Viši asistent mr Tijana Baćović
 20. Viši asistent Đorđe Perišić, mr
 21. Viši asistent Ivana Lazarević, ma

 

NA PRAVNOM FAKULTETU NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA ANGAŽOVANI SU

I SLЈEDEĆI NASTAVNICI KOJI NISU U RADNOM ODNOSU SA PUNIM RADNIM VREMENOM

(PREDMETI SU NAVEDENI PREMA GODINAMA STUDIJA)

 

 • Sociologija - Prof dr Vladimir Vuletić (Filozofski fakultet, Beograd) ; Prof. dr Valentina Sokolovska (Filozofski fakultet, Novi Sad )
 • Rimsko pravo – Prof. dr Samir Aličić (Pravni fakultet Državnog univerziteta u Novom Pazaru);
 • Osnovi ekonomije i Ekonomska politika i evropske integracije - Prof. dr Branko Đerić (Ekonomski fakultet, Pale), (u penziji)
 • Institucije i pravo EU - Prof. dr Mile Račić (Pravni fakultet, Pale), (u penziji)
 • Krivično pravo I i II – prof. dr Zoran Stojanović (Pravni fakultet u Beogradu), prof. dr Ivanka Marković (Pravni fakultet u Banjoj Luci);
 • Međunarodno krivično pravo – prof. dr Miodrag Simović (Pravni fakultet u Banjoj Luci);
 • Međunarodno krivično pravo i Prekršajno pravo – prof. dr Stanko Bejatović (Pravni fakultet u Beogradu);
 • Finansije i finansijsko pravo - doc. dr Suzana Dimić (Pravni fakultet Priština, sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici)
 • Međunarodno javno pravo – prof. dr Ranko Mujović (Pravni fakultet u Podgorici);
 • Kriminalistika i Prekršajno pravo – prof. dr Uroš Pena;
 • Kriminologija sa penologijom – prof. dr Borislav Petrović (Pravni fakultet u Sarajevu);
 • Upravno pravo – materijalni dio i Upravno pravo – procesni dio – prof. dr Predrag Dimitrijević (Pravni fakultet u Nišu), prof. dr Zoran Lončar (Pravni fakultet u Novom Sadu);
 • Međunarodno privatno pravo – prof. dr Mirko Živković (Pravni fakultet u Nišu);
 • Pravo privrednih društava i Poslovno pravo (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti) – doc. dr Jelena Damjanović (Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina).
 • Sociologija - asistent Maja Kuljić - (Filozofski fakultet, Pale)

Štampa El. pošta