Nastavni plan 2014-15

Nastavni plan 2014-2015

 PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  NASTAVNOG  PLANA ICIKLUSA STUDIJA

PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

ZASTUDIJSKI PROGRAM PRAVO ZA STUDENTE UPISANE U ŠKOLSKOJ  2014/2015

 

godina

Red. br. PREDMET Zimski semestar Ljetnji semestar

ECTS

zim.

sem.

ECTS

lјet.

sem.

ECTS

oba sem.

pred. vježbe pred. vježbe
1. Teorija države 3 2     8    
2. Teorija prava     3 2   7
3. Nacionalna pravna istorija 3 2   7  
4. Rimsko pravo 4 2 8
5. Sociologija 3 1 7
6. Opšta pravna istorija   3 2   6
7. Uvod u građansko pravo 3 2 7
8. Osnovi ekonomije 3 1 6
9. Engleski jezik     3 1   4
UKUPNO:   sedmično                      13 7 15 8 30 30 60
20 23
                      semestralno    225 105 225 120
300 345
                   

 

II godina

 

Red. br. PREDMET Zimski semestar Ljetnji semestar

ECTS

zim.

sem.

ECTS

lјet.

sem.

ECTS

oba sem.

pred. vježbe pred. vježbe
1. Stvarno pravo 3 2   7    
2. Krivično pravo – I 3 2 8
3. Porodično pravo 3 2 6
4. Ustavno pravo I 3 2     6  
5. Ustavno pravo  II     3 2   7
6. Krivično pravo – II   3 2   8  
7. Ekonomska politika i evropske integracije 3 1 7
8. Naslјedno pravo 4 2 8
9. Engleski jezik II 3 1     3    
UKUPNO:   sedmično                      15 9 13 7 30 30 60
24 20  
                 semestralno    225 135 180 120  
360 300  

 

III godina

 

Red. br. PREDMET Zimski semestar Ljetnji semestar

ECTS

zim.

sem.

ECTS

lјet.

sem.

ECTS

oba sem.

pred. vježbe pred. vježbe
1.

Krivično procesno pravo – opšti dio

 

3 2     7    
2. Krivično procesno pravo – posebni dio     3 2   7
2 Obligaciono pravo – opšti dio 3 2     8  
3. Kriminalistika 3 1     5  
4

Izborni predmet

 

2                            

 

      1

 

    3  
5. Finansije i finansijsko pravo         3 2     7  
6. Obligaciono pravo – posebni dio             3 2   6
7. Kriminologija sa penologijom  

              

 

        3

 

1

 

  4
8. Pravo privrednih društava             4 2   7
9. Međunarodno javno pravo     3 2   6
UKUPNO:   sedmično                      14 8 16 9 30 30 60
  22   25
                  Semestralno    210 120 240 135  
   330   375  
                                         


Lista 
izbornih predmeta:

 

 1. Pravno normiranje
 2. Pravna informatika 

IV godina

 

Red. br. PREDMET Zimski semestar Ljetnji semestar

ECTS

zim.

sem.

ECTS

lјet.

sem.

ECTS

oba sem.

predav. vježbe predav. vježbe
 1.  
Građansko procesno pravo I 3 2     7    
 1.  
Građansko procesno pravo II     3 2   8  
 1.  
Upravno pravo – materijalni dio 3 1     6    
 1.  
Upravno pravo – procesni dio     3 2   7  
 1.  
Međunarodno privatno pravo 3 2     5    
 1.  
Poslovno pravo (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti) 4 1     5    
 1.  
Institucije i pravo EU 3 1     4    
 1.  

Radno i socijalno pravo

 

           3 2   6  
 1.  
Pravo intelektualne svojine     3 2   6  
 1.  
Izborni predmet 2 0     3    
 1.  
Prekršajno pravo     2 1   3  
UKUPNO:   sedmično                      18 7 14 9 30 30 60
25 23      
                      semestralno    270 105 210 135  
375 345  

 

Lista izbornih predmeta:                                                                     

 

 1. Međunarodno krivično pravo

2.Stečajno pravo