Oglasna tabla

Terminski raspored polaganja ispita iz predmeta: Pravno normiranje

TERMINSKI RASPORED POLAGANJA ISPITA

IZ PREDMETA: PRAVNO NORMIRANJE

Pale

14.11.2017. godine. - 17 sati

RB Prezime i ime Broj indeksa
 1 Velјović Milica 44/14
Podinić Bojana

Štampa