Upis i obnova studijske godine za akademsku 2017/2018. godinu

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 PRAVNI FAKULTET

 P A L E

O B A V J E Š T E NЈ E

 

Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa studija i studenti osnovnog studija (koji studiraju po odredbama Zakona o univerzitetu), da će se, shodno članu 22. i članu 23. Pravila studiranja na prvom ciklusu studija Univerziteta u Istočnom Sarajevu,  upis i obnova studijske godine za akademsku 2017/2018. godinu vršiti od

23.10.2017. do 03.11.2017. godine.

Za upis zimskog semestra (odnosno naredne godine) je potrebno:

  1. Za redovne studente koji se finansiraju iz budžeta Republike:

-          Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);

-          Dostaviti uplatnicu za obrasce (5.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti odjelјenja van sjedišta fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci);

-          Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)

-          Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);

-          Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

  1. Za redovne - sufinansirajuće studente:

-          Dostaviti uplatnice za drugu ratu školarine (165.00 KM + 55.00 KM);

-          Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);

-          Dostaviti uplatnicu za obrasce (5.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti odjelјenja van sjedišta fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci);

-          Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)

-          Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);

-          Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

  1. Za vanredne (samofinansirajuće) studente:

-          Dostaviti uplatnice za drugu ratu školarine (562.50 KM + 187.50 KM);

-          Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);

-          Dostaviti uplatnicu za obrasce (5.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti odjelјenja van sjedišta fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci);

-          Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)

-          Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);

-          Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

  1. Za studente (redovne i vanredne) koji obnavlјaju godinu

-          Dostaviti uplatnice za uplatu naknade za nepoložene ispite, i to:

  1. Za nepoložene ispite iz prve i druge godine redovni studenti plaćaju 24.44 KM po nepoloženom ispitu;
  2. Za nepoložene ispite iz treće godine redovni studenti plaćaju 22.00 KM;

3.   Vanredni studenti plaćaju 60,00 KM po nepoloženom ispitu bez obzora koju godinu obnavlјaju;

-          Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM)

-          Dostaviti uplatnicu za obrasce (5.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti odjelјenja van sjedišta fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci);

-          Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)

-          Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);

-          Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti godinu, u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu ovjeru i upis semestra koji će trajati od 06.11.2017. godine do 10.11.2017. godine, uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2017/2018. godinu.

Detalјne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Bijelјini, i 056/490-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Srebrenici.

Pale, 20.10.2017. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta