Obavještenje o otvaranju nastave za studente prve godine studija za zimski semestar akademske 2018/19. godine

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO    

P A L E

Pale

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti I godine studija da će otvaranje nastave

za zimski semestar akademske 2018/19. godine održati    

8. oktobra 2018. godine u 08.30 časova

Pale, 27.9.2018. godine                                    

v.d. D E K A N-a

                Doc. dr Radislav Lale

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO    

P A L E

                                                                                                                                                                                               Bijelјina

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti I godine studija da će otvaranje nastave

za zimski semestar akademske 2018/19. godine održati                   

8. oktobra 2018. godine u 13.30 časova

         Pale, 27.9.2018. godine                                

v.d. D E K A N-a

                                                                       Doc. dr Radislav Lale

Štampa El. pošta