Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

sa sjedištem u Palama,

dana 26.6.2017. godine

REDOVNI STUDIJ

RB Prezime, ime (ime roditelјa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif.

UKUPNO

 1

Marković (Jordan) Jovana

10P24 50.00 50.00 100.00

Ćuzulan (Želјko) Jovana

10P40 48.93 50.00 98.93

Drašković (Momčilo) Nadežda

10P18 48.39 50.00 98.39

Maletić (Dragan) Milјana

10P23 46.82 50.00 96.82

Gagović (Radovan) Dajana

10P16 46.72 50.00 96.72

Popadić (Dragan) Teodora

10P32 46.72 50.00 96.72

Ćeha (Mladen) Sara

10P38 44.55 50.00 94.55

Đukić (Miro) Teodora

10P19 43.90 50.00 93.90

Novaković (Žarko) Milica

10P29 43.90 50.00 93.90
10 

Tomić (Ljubo) Đokica

10P37 42.41 50.00 92.41
11 

Cvjetković (Mitar) Vanja

10P41 42.36 50.00 92.36
12 

Šaraba (Branislav) Marija

10P43 44.80 40.00 84.80

13

Veselinović (Milan) Sanja

10P13 43.96 40.00 83.96
14 

Lalović (Nemanja) Snežana

10P22 42.32 40.00 82.32
15 

Pavlović (Veselin) Nemanja

10P30 41.71 40.00 81.71
16 

Rađenović (Nebojša) Valentina

10P34 41.22 40.00 81.22
17 

Buha (Novak) Kristina

10P12 40.39 40.00 80.39
18 

Samouković (Dušan) Milica

10P35 33.54 40.00 73.54
19 

Prodanović (Slavenko) Anja

10P33 31.81 40.00 71.81
20 

Žuža (Dragan) Ana

10P20 39.85 30.00 69.85
21 

Parović (Božo) Bojana

10P31 39.38 30.00 69.38
22 

Cicović (Ivan) Luka

10P42 38.87 30.00 68.87
23 

Vuković (Momir) Stefan

10P14 36.96 30.00 66.96
24 

Kovač (Branko) Marijana

10P21 36.81 30.00 66.81
25 

Tamburić (Goran) Tomislav

10P36 34.55 30.00 64.55
26 

Grahovac (Ranko) Ivana

10P17 33.79 30.00 63.79
27 

Milidrag (Vukomir) Bojana

10P27 33.75 30.00 63.75
28 

Mijanović (Radenko) Vedrana

10P26 33.33 30.00 63.33
29 

Vučković (Velemir) Marina

10P15 31.69 30.00 61.69
30 

Šehovac (Ranko) Vesna

10P44 30.81 30.00 60.81
31 

Ćivša (Velјko) Jovan

10P39 28.84 40.00 68.84
32 

Mastilo (Mile) Helena

10P25 26.00 30.00 56.00
33 

Banduka (Ljubiša) Maja

10P11 25.33 30.00 55.33
34 

Mičić (Božo) Zorana

10P28 21.97 30.00 51.97

Zaklјučeno sa rednim brojem 34 (tridesetčetiri).

 

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

Odjelјenje van sjedišta Bijelјina,

dana 26.6.2017. godine

 

REDOVNI STUDIJ

RB Prezime, ime (ime roditelјa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif.

 

UKUPNO

 1

Spasojević (Zoran) Ružica

20P40 50.00 50.00 100.00

Todić (Branko) Uroš

20P43 50.00 50.00 100.00

Maksimović (Miro) Milica

20P27 47.02 50.00 97.02

Živković (Zrenko) Violeta

20P23 46.57 50.00 96.57

Mitrović (Goran) Mileva

20P33 45.96 50.00 95.96

Božić (Lela) Marija

20P11 45.74 50.00 95.74

Mišikić (Simo) Jovana

20P35 44.20 50.00 94.20

Okuka (Nenad) Vladana

20P36 41.52 50.00 91.52

Talović (Mehmedalija) Amina

20P42 48.06 40.00 88.06
10 

Stević (Slobodan) Danijela

20P41 45.23 40.00 85.23
11 

Vuković (Ranko) Sanja

20P15 34.61 50.00 84.61
12 

Marković (Milan) Jovana

20P28 43.71 40.00 83.71
13 

Marković (Mićo) Marija

20P29 42.26 40.00 82.26
14 

Milićević (Ljubiša) Tamara

20P31 40.99 40.00 80.99
15 

Đurić (Zdravko) Bilјana

20P20 39.06 40.00 79.06
16 

Živanović (Milovan) Ivana

20P22 38.64 40.00 78.64
17 

Grubačić (Miro) Jelena

20P18 38.60 40.00 78.60
18 

Šušnjar (Vidoje) Jovana

20P47 38.47 40.00 78.47
19 

Bukvić (Damir) Anja

20P13 37.86 40.00 77.86
20 

Govedarica (Savo) Lazar

20P16 37.80 40.00 77.80
21 

Đukić (Zoran) Marijana

20P19 37.26 40.00 77.26
22 

Kucalović (Miloš) Vanja

20P25 37.41 30.00 67.41
23 

Urošević (Živorad) Tamara

20P44 36.11 30.00 66.11
24 

Jakovlјević (Ranko) Predrag

20P24 36.10 30.00 66.10
25 

Lukić (Slobodan) Jovana

20P26 34.64 30.00 64.64
26 

Erić (Jelenko) Ognjen

20P21 34.17 30.00 64.17
27 

Cvijetinović (Ilija) Dragana

20P46 32.76 30.00 62.76
28 

Ranković (Saša) Ivana

20P38 32.59 30.00 62.59
29 

Brajić (Zoran) Tatjana

20P12 31.58 30.00 61.58
30 

Vasić (Budimko) David

20P14 31.35 30.00 61.35
31 

Rikić (Radenko) Jelena

20P39 30.58 30.00 60.58
32 

Gojković (Milkan) Milan

20P17 28.84 30.00 58.84
33 

Mihajlović (Mile) Svetislav

20P34 28.15 30.00 58.15
34 

Cvijetinović (Mićo) Dijana

20P45 28.09 30.00 58.09
35 

Mijatović (Miroslav) Margita

20P30 24.75 30.00 54.75
36 

Milјenović (Miroslav) Milenko

20P32 28.83 20.00 48.83
 37

Pejić (Cvijan) Radovan

20P37 27.74 NIJE PRISTUPIO

Zaklјučeno sa rednim brojem 37 (tridesetsedam)

 

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

Odjelјenje van sjedišta Bijelјina,

dana 26.6.2017. godine

 

VANREDNI STUDIJ

 

RB Prezime, ime (ime roditelјa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif.

 

UKUPNO

 1

Despotović (Sreten) Ilija

20P50 30.91 30.00 60.91

Zaklјučeno sa rednim brojem 1 (jedan)

Pale, 27.06.2017. godine

Štampa El. pošta